PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

VÝZVA 07/2012 UKONČENA!

V úterý 2. října 2012 byla v souladu s navrhovaným harmonogramem ukončena v pořadí již 7. Výzva v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. V rámci této Výzvy došlo na sekretariátu MAS k registraci neuvěřitelných 23...

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

Na začátku srpna proběhlo na Ministerstvu zemědělství v Praze hodnocení místních akčních skupin. Luhačovské Zálesí, o. p. s. obhajovala svou činnost před komisí složenou ze zástupců ministerstva a Státního zemědělského intervenčního fondu ve středu 8. 8. 2012. Osobní...

VYHLÁŠENÍ 7. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Dne 10. září 2012 MAS Luhačovské Zálesí oficiálně vyhlašuje již svou 7. Výzvu, která se koná v rámci 17. kola Programu rozvoje venkova, pro předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Na webových...

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ PLÁNUJE NA PODZIM VYHLÁSIT 7. VÝZVU

V měsíci únoru byla uzavřena 6. Výzva pro předkládání projektových žádostí na Místní akční skupinu Luhačovské Zálesí. V této Výzvě bylo mezi 4 schválené projekty přerozděleno cca. 2 miliony Kč. Jelikož v této Výzvě nebyla rozdělena celá roční alokace, MAS Luhačovské...

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE MAS

Luhačovské Zálesí se zapojilo do 2 projektů spolupráce v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova. Naše projekty patří mezi 30 úspěšných projektů spolupráce, které byly vybrány hodnotitelskou komisí z celkového počtu 41 zaregistrovaných projektů. Projekt „Aktivní...

VÝSLEDKY VÝZVY 06

Ve čtvrtek 22. března 2012 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 6. výzvy MAS Luhačovské Zálesí. Ve čtvrtek 22. března 2012 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr...