PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Dne 8. února 2012 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí svou již 6. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci, která se koná v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova.

Žadatelé mohou předkládat své projektové žádosti v rámci Fichí 1, 7 a 8. Tato výzva je zaměřena především na podporu projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Doba trvání výzvy je stanovena od 8. 2. 2012 do 29. 2. 2012, přičemž příjem žádostí bude probíhat od 27.2. do 29.2. Plánovaná alokace na tuto výzvu je stanovena na 4 mil. korun. Manažeři MAS jsou žadatelům k dispozici ke konzultacím v kanceláři MAS nebo po telefonické domluvě.

Podrobné informace a všechny potřebné dokumenty týkající se výzvy naleznete v sekci LEADER/Výzva 06.