PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Dotazník pro neformální pečující osoby

Prosíme o vyplnění dotazníku, pokud jste pečující osobou – pečujete o své stárnoucí rodiče nebo se staráte o hendikepované nebo nemocné dítě či partnera nebo další rodinné příslušníky a členy společné domácnosti závislé na pomoci druhého. Výsledky tohoto...

NA SKOK DO ZAHRANIČÍ

Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti rozvoje venkovských oblastí, a to nejen v problematice cestovního ruchu, ale také v problematice nakládání s odpady, komunitního přístupu k řízení obce, environmentálních aspektů, příležitostí pro rozvoj rurálního...

KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Cílem projektu je zavedení kompostování občanů ze zahrad a veřejných ploch zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu a zároveň eliminovat vznik černých...

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ DO OBCÍ

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru, skla a bioodpadu od občanů ze zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního...

UKAŽTE, SOUSEDE

Projekt na podporu výměny zkušeností při přípravě projektů zaměřených na rozvoj venkova. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti obnovy a rozvoje venkova mezi obcemi Mikroregionu Luhačovské Zálesí a přeshraničním regionu v Rakousku, který je příkladem oblasti,...