PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Projekt na podporu výměny zkušeností při přípravě projektů zaměřených na rozvoj venkova. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti obnovy a rozvoje venkova mezi obcemi Mikroregionu Luhačovské Zálesí a přeshraničním regionu v Rakousku, který je příkladem oblasti, která dokáže reagovat na cestovní ruch a příležitosti spojené s rozvojem venkova.

Jedná se o exkurzi spojenou s workshopem s místními aktéry, kteří představí vlastní projekty rozvíjející potenciál venkova v oblasti:

  • kulturního dědictví lokality,
  • řízení samospráv a místního rozvoje,
  • environmentálních aspektů rozvoje venkova,
  • odpadového hospodářství v oblastech s chráněnou krajinou,
  • legislativní rozdíly mezi obcemi v Čechách a ve světě,
  • financování rozvojových projektů obcí a venkova.

Exkurze je navíc spojena s návštěvou příkladových výstupů projektů v dotčených oblastech.

Publicita