PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

V oblasti cestovního ruchu se věnujeme venkovskému cestovnímu ruchu v oblasti Luhačovského Zálesí a Jižního Valašska. Připravujeme mapy a průvodce, brožury a publikace, staráme se o destinační marketing území, o jeho dobré PR a kvalitní prezentaci regionů u domácích i přespolních návštěvníků.

I pro vás umíme připravit ucelené publikační řady mapových podkladů, brožur a průvodců, online i printovou strategii nebo poradit s PR aktivitami nejen v oblasti cestovního ruchu. 

 V programovém období 2007 – 2013 společnost realizovalo několik referenčních zakázek v oblasti cestovního ruchu včetně jednotlivých marketingových aktivit. Jednalo se jednak o realizace v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (naučné stezky, informační panely, odpočinková místa – CykloPointy či ActivePointy, dětská hřiště a venkovní posilovny – PlayPointy) a primárně pak o ediční řady informačních materiálů s tématikou Luhačovského Zálesí, Jižního Valašska a Resortu Luhačovice. Celkem společnost realizovala v uplynulém období cca 30 různých edičních řad v celkovém množství více než 100 000 ks informačních materiálů, které byly distribuovány v tištěné podobě občanům a návštěvníkům a sdíleny přes webové portály společnosti online.

Realizace CR v Luhačovském Zálesí zahrnuje tyto PRIORITY:

V programovém období 2014-2020 byly určeny tyto priority:

Marketing a služby pro

  • Resort Luhačovice
  • Luhačovské Zálesí
  • Jižní Valašsko 

Realizace CR v Luhačovském Zálesí zahrnuje tyto AKTIVITY:

– realizace vzdělávacích seminářů, přednášek, tiskových konferencí a workshopů v oblasti cestovního ruchu a destinačního marketingu

– realizace propagačních a informačních materiálů (image katalogy, průvodce, mapy)

– realizace rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu pro obce, hotely, firmy apod.

– realizace grafických a textařských prací, zpracování marketingových materiálů a výstupů

– online, print a outdoor kampaně a propagace

– realizace turistických balíčků a ucelených nabídek a řešení v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit

– realizace PR a marketingových aktivit v rámci jednotlivých edičních řad – destinační marketing