PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Realizované projekty

Katalog projektů dle jednotlivých Výzev MAS Luhačovské Zálesí

Výzva 01

Info karta | Dvůr, s. r. o. | Hotel Radun – nákup vybavení pro ubytovací úsek

Info karta | Římskokatolická farnost Pozlovice | Římskokatolická fara Pozlovice – vytápění

Info karta | Obec Kelníky | Obec Kelníky – Úprava veřejné zeleně

Info karta | František Koudelka | Penzion Paseky

Info karta | Obec Ludkovice | Parkové úpravy školní zahrady v Ludkovicích

Info karta | Obec Petrůvka | Rekonstrukce víceúčelového hřiště Petrůvka

Info karta | Obec Provodov | Areál mládí Provodov – pódium

Info karta | Obec Rudimov | Stavební úpravy a přístavba domu č. p 56 v Rudimově na obchod

Info karta | Obec Sehradice | Revitalizace intravilánu obce Sehradice

Info karta | Město Slavičín | Rekonstrukce autobusové zastávky Vlára v bezbariérové místo

Info karta | Obec Slopné | Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Info karta | Obec Velký Ořechov | Oprava přístupové komunikace ke hřbitovu

Výzva 02

Info karta | Obec Biskupice | Stavební obnova ploch občanské vybavenosti v obci Biskupice

Info karta | Obec Dobrkovice | Obec Dobrkovice kulturní prostředí pro naši kulturu

Info karta | Obec Doubravy | Déšť už nám nevadí !

Info karta | Římskokatolická farnost Pozlovice | Římskokatolická fara Pozlovice – stavební obnova a vybavení – 1. patro

Info karta | Obec Horní Lhota | Obnova veřejných prostranství

Info karta | Charita sv. Vojtěcha Slavičín | Pomáháme lidem – pomožte nám

Info karta | Obec Ludkovice | Obnova veřejného rozhlasu v Ludkovicích

Info karta | Městys Pozlovice | Křapodola – úprava schodiště s chodníkem

Info karta | Myslivecké Sdružení SUDINKA – Petrůvka | Rekonstrukce brokové střelnice Petrůvka

Info karta | Nadace Jana Pivečky | Kampak? No přece k nám !

Info karta | Obec Petrůvka | Naše zelená vesnička

Info karta | Obec Podhradí | Podhrazané, na kultůru sme nachystaní !

Info karta | Obec Provodov | Obnova kulturního domu v Provodově

Info karta | R-Ego | Rekonstrukce střechy stávající budovy č. p. 19, Poradenského centra R-Ego

Info karta | Město Slavičín | Úprava veřejného prostranství v Divnicích

Info karta | Tělovýchovná jednota Sokol Pozlovice | Sklad včetně garáže pro zahradní techniku a sportovní nářadí

Info karta | Tenisový klub Slavičín | Sportovní a rekreační areál OÁZA

Výzva 03

Info karta | Kateřina Gottfriedová I Investice do nové farmy

Info karta | Obec Podhradí | Zastávka Podhradí

Info karta | Václav Sedlář | Stolářská dílna Pozlovice

Info karta | Josef Svízela | Nákup bud pro telata

Info karta | Jan Žák | Ani stéblo nazmar

Výzva 04

Info karta | Obec Březůvky | Dětské hřiště pro naše sviště

Info karta | Obec Dobrkovice | Stavební obnova budovy materiálně-technického zázemí v obci Dobrkovice

Info karta | Obec Dolní Lhota | Veřejné osvětlení v Dolní Lhotě

Info karta | Obec Doubravy | Doubravy, čekají nás opravy

Info karta | Obec Hřivínův Újezd | Cesta k nám bude bezpečnější !

Info karta | Charita Svaté rodiny Luhačovice | Pomoc už je na cestě

Info karta | Junák – Svaz skautů a skautek ČR, 14. středisko | Stavební úpravy a udržovací práce na junácké chatě

Info karta | Obec Kaňovice | Rekonstrukce kulturního domu v Kańovicích

Info karta | Město Luhačovice | Sportovně-kulturní areál Kladná-Žilín

Info karta | Nadace Jana Pivečky | Obnova technického zázemí veřejně přístupné učebny

Info karta | Obec Podhradí | Bezdrátový rozhlas v Podhradí

Info karta | Městys Pozlovice | Pozlovice – stavbní úpravy komunikací

Info karta | Římskokatolická farnost Luhačovice | Zpevněné plochy pro odstavování osobních aut u kostela Svaté rodiny v Luhačovicích

Info karta | Sbor dobrovolných hasičů Nevšová | Slavičín – rozšíření sportovní plochy Nevšová

Info karta | Sbor dobrovolných hasičů Podhradí | Hasíme i slavíme

Info karta | Město Slavičín | Slavičín – zkvalitnění dopravní infrastruktury

Info karta | TJ Sokol Petrůvka | Bezpečnější fotbalové hřiště

Info karta | Obec Velký Ořechov | Rekonstrukce oken a dveří ZŠ

Výzva 05

Info karta | AGM servis, s. r. o. | Modernizace zemědělského podnku AGM servis, s. r. o.

Info karta | Milan Zimmermann | Rekonstrukce provozovny firmy CIMA

Info karta | Josef Rak | Modernizace vybavení autoservisu

Info karta | Sportovní kluby Slavičín | Bílou stopou Zálesím

Info karta | Ondřej Szolony | Vybavení dílny – Kelníky

Výzva 06

Info karta | Jurkovičův svět, o. s. | Královstvím rozhlednovým – 1. etapa

Info karta | Městys Pozlovice | Multifunkční centrum

Info karta | Hotel Vega, s. r. o. | Zkvalitnění volnočasové nabídky v Luhačovském Zálesí

Výzva 07

Info karta | Václav Sedlář | Modernizace dílny mikropodnikatele

Info karta | HD GEO s. r. o. | Inovacemi k inovativnímu podnikání

Info karta | Tomáš Viktorin | Stavební úpravy objektu B39 Průmyslový areál Slavičín

Info karta | Jan Žák | Welfare zvířat, welfare farmáře

Info karta | Obec Bohuslavice u Zlína | Úprava okolí kaple v Bohuslavicích u Zlína

Info karta | Městys Pozlovice | Pozlovice krásnější

Info karta | Obec Hřivínův Újezd | Hřivínův Újezd – rychlejší průjezd

Info karta | Obec Slopné | Obnova zeleně v centrální části obce Slopné

Info karta | Obec Velký Ořechov | Oprava komunikace na hřbitově

Info karta | Obec Sehradice | Nová hlášení s novým rozhlasem

Info karta | Římskokatolická farnost Luhačovice | Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství

Info karta | Obec Petrůvka | Multifunkční dům – tlukoucí srdce obce Petrůvka

Info karta | Obec Březnice | Mateřská škola – srdce obce

Info karta | Město Slavičín | Letní kino – partner pro hezké večery

Info karta | Myslické sdružení Kříby Bohuslavice – Březnice | Modernizace myslivecké chaty MS Kříby Bohuslavice – Březnice

Info karta | Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace | ZŠ Malé Pole – rekonstrukce hřiště

Info karta | Občanské sdružení UnArt Provodov | Nákup vybavení pro kulturní vyžití

Info karta | Luhačovický okrášlovací spolek CALMA, o. s. | Trasa uměleckých ptačích krmítek a budek – Tématická pěší stezka ve stylu externí výstavní galerie

Info karta | Jurkovičův svět, o. s. | Královstvím rozhlednovým – 2. etapa

Výzva 08

Info karta | Jan Žák | Když hrabat, tak pořádně

Info karta | Vlastimil Martinec | Žací stroje – obživa moje

Info karta | Jiří Gottfried | Spaste naše ovce

Info karta | Římskokatolická farnost Slavičín | Úprava okolí chrámu sv. Vojtěcha Slavičín

Info karta | Obec Březnice | Moderní březnická infrastruktura

Info karta | Obec Doubravy | Obec Doubravy, čekají velké opravy

Info karta | Obec Kelníky | Pasekářská cesta, lepší než z města

Info karta | Městys Pozlovice | Okružní křižovatka Pozlovice – bezpečný uzel regionu Luhačovské Zálesí

Info karta | Obec Velký Ořechov | Oprava opěrné zdi

Info karta | Obec Rudimov | S novou cestou i nová technika

Info karta | Město Slavičín | Slavičín – rekonstrukce budovy ZUŠ

Info karta | R-Ego | Pomoc už je na cestě

Info karta | Myslivecké sdružení Komonec Pozlovice | Modernizace střelnic MS Komonec Pozlovice

Info karta | Obec Dobrkovice | Moderní dům, pro lidi zlatý důl

Info karta | Město Luhačovice | Víceúčelový areál Polichno

Info karta | Obec Biskupice | Nová okna i dveře, to bude radost pro děti přece

Info karta | Obec Sehradice | Mateřská školička, veselá vesnička

Výzva 10

Info karta | Mikroregion Luhačovské Zálesí | S radostí na akce