PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny se aktivně podílí na rozvoji komunikační platformy MAPIII a vytváří prostor pro spolupráci a partnerství v rámci území MAP Luhačovice (ORP Luhačovice).

V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního i neformálního vzdělávání v území.

Pracovní skupiny ovlivňují výstupy projektu, předávají zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí, navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP.

 

Pracovní skupina

(Odpovědná osoba)

Škola/zřizovatel

Jména

Financování

Ing. Tomáš Kovařík

Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Ing. Tomáš Kovařík

ZŠ Luhačovice

Mgr. Pavel Kurtin

Obec Březnice/Mikroregion Luhačovské Zálesí

Josef Hutěčka

Město Slavičín

Mgr. Tomáš Chmela

ZŠ Velký Ořechov

Mgr. Jitka Lišková

Rovné příležitosti

Mgr. Eva Tomalová

ZŠ při dětské léčebně Luhačovice

Mgr. Helena Křenková

MŠ Velký Ořechov

Mgr. Alena Maňásková

Středisko volného času Luhačovice

Mgr. Eva Tomalová

ZŠ a MŠ Provodov

Mgr. Jana Černá

ZŠ Slavičín Vlára

Mgr. Jana Pinďáková

Čtenářská gramotnost

Mgr. Přemysl Janeček

ZŠ a MŠ Pozlovice

Mgr. Přemysl Janeček

ZŠ a MŠ Dolní Lhota

Mgr. Ivana Grácová

MŠ Horní Lhota

Mgr. Ilona Zelenková

ZŠ Velký Ořechov

Mgr. Jitka Lišková

Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Tomáš Kulhánek

Matematická gramotnost

Mgr. Roman Lebloch

ZŠ Luhačovice

Mgr. Roman Lebloch

ZŠ a MŠ Biskupice

Mgr. Michaela Žáková

ZŠ a MŠ Sehradice

Mgr. Josef Ovesný

MŠ Slavičín – Malé Pole

Gabriela Florešová

Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Tomáš Kulhánek

Tematická spolupráce

PaedDr. Pavel Macek, MBA

ZŠ Velký Ořechov

Mgr. Petra Blizňáková

ZŠ Slavičín Vlára

PaedDr. Pavel Macek, MBA

ZŠ a MŠ Ludkovice

Mgr. Viktorie Janečková

KHK Zlínského kraje

Ing. Romana Kozubíková

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Blanka Janišová

Místní lídři

Oblast matematické gramotnosti – Mgr. Roman Lebloch (ZŠ Luhačovice)

Oblast čtenářské gramotnosti – Mgr. Přemysl Janeček (ZŠ a MŠ Pozlovice)

Tematická spolupráce – PaedDr. Pavel Macek, MBA (ZŠ Slavičín Vlára)

Digitální kompetence – Tomáš Kulhánek