PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Jižní Valašsko je produktem destinačního řízení oblasti s důrazem na budování turistické infrastruktury, zlepšování životního prostoru v obcích na daném území a tvorba pozitivní image destinace. Hlavní náplní řízení Jižního Valašska je rozvoj rurálního cestovního ruchu v oblasti Východní Moravy, konkrétně pak čtyř území – Luhačovského Zálesí, Vizovicka a Slušovicka, Hornolidečska a Ploštiny. V organizační struktuře projektu Jižní Valašsko je za každou oblast jedna místní akční skupina nebo společnost, která dále rozšiřuje aktivity Jižního Valašska. Těmito organizacemi jsou Luhačovské Zálesí o. p. s., MAS Ploština, MAS Hornolidečsko a MAS Vizovicko a Slušovicko.

 

V rámci Jižního Valašska vznikají podrobné mapy a průvodce oblasti:

Mapa Jižního Valašska

Katalog Trnkové stezky

 

Najdete nás ale také na webu a Facebooku