PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny se aktivně podílí na rozvoji komunikační platformy MAPIII a vytváří prostor pro spolupráci a partnerství v rámci území MAP Luhačovice (ORP Luhačovice).

V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního i neformálního vzdělávání v území.

Pracovní skupiny ovlivňují výstupy projektu, předávají zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí, navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP.

 

Pracovní skupina

(Odpovědná osoba)

Škola/zřizovatel Jména

Financování

Ing. Tomáš Kovařík

Luhačovské Zálesí, o. p. s. Ing. Tomáš Kovařík
ZŠ Luhačovice Mgr. Pavel Kurtin
Obec Březnice/Mikroregion Luhačovské Zálesí Josef Hutěčka
Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
ZŠ Velký Ořechov Mgr. Jitka Lišková

Rovné příležitosti

Mgr. Eva Tomalová

ZŠ při dětské léčebně Luhačovice Mgr. Helena Křenková
MŠ Velký Ořechov Mgr. Alena Maňásková
Středisko volného času Luhačovice Mgr. Eva Tomalová
ZŠ a MŠ Provodov Mgr. Jana Černá
ZŠ Slavičín Vlára Mgr. Jana Pinďáková

Čtenářská gramotnost

Mgr. Přemysl Janeček

ZŠ a MŠ Pozlovice Mgr. Přemysl Janeček
ZŠ a MŠ Dolní Lhota Mgr. Ivana Grácová
MŠ Horní Lhota Mgr. Ilona Zelenková
ZŠ Velký Ořechov Mgr. Jitka Lišková
Luhačovské Zálesí, o. p. s. Tomáš Kulhánek

Matematická gramotnost

Mgr. Roman Lebloch

ZŠ Luhačovice Mgr. Roman Lebloch
ZŠ a MŠ Biskupice Mgr. Michaela Žáková
ZŠ a MŠ Sehradice Mgr. Josef Ovesný
MŠ Slavičín – Malé Pole Gabriela Florešová
Luhačovské Zálesí, o. p. s. Tomáš Kulhánek

Tematická spolupráce

PaedDr. Pavel Macek, MBA

ZŠ Velký Ořechov Mgr. Petra Blizňáková
ZŠ Slavičín Vlára PaedDr. Pavel Macek, MBA
ZŠ a MŠ Ludkovice Mgr. Viktorie Janečková
KHK Zlínského kraje Ing. Romana Kozubíková
Luhačovské Zálesí, o.p.s. Blanka Janišová

Místní lídři

Oblast matematické gramotnosti – Mgr. Roman Lebloch (ZŠ Luhačovice)

Oblast čtenářské gramotnosti – Mgr. Přemysl Janeček (ZŠ a MŠ Pozlovice)

Tematická spolupráce – PaedDr. Pavel Macek, MBA (ZŠ Slavičín Vlára)

Digitální kompetence – Tomáš Kulhánek