PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Podpora činnosti MAS Luhačovské Zálesí

Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Luhačovské Zálesí při přípravě a realizaci SCLLD území MAS pro programové období 2021 – 2027 a s ní spojených aktivit, tj. vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie, animace strategie CLLD či škol a školských zařízení apod. Cílovou skupinou jsou osoby a subjekty podílející se na naplňování strategie CLLD území MAS Luhačovské Zálesí.

Strategie bude plnohodnotně realizována pouze tehdy, budou-li zajištěny provozní a animační činnosti MAS Luhačovské Zálesí. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplexní činnosti související s implementací Strategie.