PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Operační program Životní prostředí

Programový rámec OPŽP strategie CLLD musí úspěšně projít posouzením souladu s cíli, zaměřením a podmínkami OPŽP. Předložit strategii k posouzení mohou MAS, u kterých byla provedena kontrola dodržování standardů MAS na programové období 2021–2027 a ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky. Proces hodnocení, změna a realizace strategií CLLD bude vyplývat z MP INRAP v programovém období 2021–2027.