PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Nová zelená úsporám Light

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT (NZÚL)

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je poskytnout finanční prostředky na zateplení domácnostem s nižšími příjmy a seniorům. Podporovaná jsou snadno a rychle realizovatelná opatření, která dopomůžou k okamžitým úsporám výdajů na energie.

V rámci programu Nová zelená úsporám Light mohou být realizována opatření týkající se zateplení domu. V této oblasti podpory je podporovaná výměna stávajících vyplní stavebních otvorů a zatepleni vybraných typů výhradně stávajících konstrukcí obálky budovy. Další možností je pořízení a instalace systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění (nepovinné).