PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

Operační program Jan Amos Komenský

V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před...

ŠABLONY OP JAK

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z...

ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN

ZŠ Luhačovice a LÍSKA, z.s. ve spolupráci s projektem MAP v ORP Luhačovice II srdečně zvou školní farmářský den, který se uskuteční 19. října 2021 od 8 do 16 hodin ve vnitřních prostorech a zahradě ZŠ Luhačovice. Více informací naleznete...