PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Luhačovské Zálesí vyhlašuje další výzvu pro období 2021-2027

Dne 05. 06. 2024 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí další výzvu programového období 2021 – 2027! Jedná se o tematicky zaměřenou výzvy na podnikatele a čerpá prostředky z OP TAK, 8. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání Příjem žádostí je v termínu od 05. 06....

Ukončení výzvy č. 1 SP SZP

MAS Luhačovské Zálesí ukončilo příjem žádostí o dotaci ve výzvě č. 1 v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027. Přehled naleznete v sekci vyhlašovaných výzev v části ukončené výzvy. Nyní bude následovat posuzování přijatelnosti a věcné...

Seminář pro žadatele SZ SZP!

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí pořádá seminář k 1. výzvě MAS Luhačovské Zálesí v souladu s programovým rámcem Strategického plánu Společné zemědělské politiky, který se uskuteční ve středu 24. 04. 2024 od 13:00 hodin  v zasedací místnosti kanceláře MAS...