PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Vyhlášení dvou výzev na podporu podnikání a hasičů!

Dnes byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Luhačovské Zálesí.

3. výzva v programovém období 2021-2027 je zaměřena na inovace v podnikatelském sektoru. 4.výzva podporuje místní jednotky hasičů.

Podrobnosti k jednotlivým výzvám naleznete zde.