PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Vyhlášení další výzvy na podporu vzdělávání!

Dnes byla vyhlášena výzva v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Luhačovské Zálesí.

5. výzva v programovém období 2021-2027 je zaměřena infrastrukturu mateřských a základních škol.

Podrobnosti k jednotlivým výzvám naleznete zde.