PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Luhačovice (MAP) je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, SWOT-3 analýzu, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Roční akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou Evaluační zprávu.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV a volí svého předsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání v rámci území MAP Luhačovice (ORP Luhačovice + ORP Zlín + OPR Valašské Klobouky).

Členové Řídícího výboru

Subjekt
Zástupce
Město Luhačovice Ing. Magdalena Blahová
Městys Pozlovice Ing. Miroslav Papoušek
Obec Provodov Ing. Marek Prachař
ZŠ Luhačovice Mgr. Roman Lebloch
ZŠ Pozlovice Mgr. Přemysl Janeček
ZŠ Velký Ořechov Mgr. Jitka Lišková
KAP Zlínského kraje Ing. Radovan Výsmek
Zlínský kraj
ZUŠ Slavičín Mgr. Jana Jakúbková
Komunitní škola T.R.N.K.A. Mgr. Jarmila Machalíčková
MC Slavičín/rodiče Bc. Simona Goňová
MAS Luhačovské Zálesí Zdeněk Džoganik