PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Strategie

Realizace rozvojové strategie je v Luhačovském Zálesí uskutečňována pomocí Místní akční skupiny (MAS) Luhačovské Zálesí. Ta svou strategii uskutečňuje pomocí metody LEADER a Strategického plánu LEADER – „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Díky této metodě se podařilo prostřednictvím MAS přinést v letech 2008 – 2014 přes 36 mil. Kč dotací na místní projekty.

V letech 2008 – 2014 bylo vyhlášeno v rámci realizace místní rozvojové strategie celkem 10 výzev pro příjem Žádostí o dotaci. Dohromady bylo v rámci těchto výzev zaregistrováno 127 projektů v celkové výši přesahující 78 mil. Kč, požadovaná výše dotace činila necelých 47 mil. Kč. Po posouzení projektů výběrovou komisí MAS a následné administraci ze strany správce dotace (Státní zemědělský intervenční fond) došlo k realizaci celkem 98 projektů v celkové výši 62 mil. Kč, požadovaná výše dotace činila 36 mil. Kč.

Na základě metody LEADER a Strategického plánu LEADER – „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ se opravila celá řada budov veřejné infrastruktury, neziskové organizace vybavily své klubovny a provozovny a někteří podnikatelé mohly konečně rozjet projekty, které plánovali.