PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Ukončené výzvy

Výzva č. 2 OPŽP

MAS Luhačovské Zálesí dne 29.10.2019 zveřejnila a vyhlásila druhou výzvu v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výsadbu na nelesní půdě v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 02.01.2020 do 16:00 hod.

Zaměření výzvy je na výsadbu v extravilánu mimo lesní půdu.

Bližší údaje k výzvě:
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen.
Vyhlášení výzvy: 29. 10. 2019 v 12:00 hodin.
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 29. 10. 2019 v 12:00 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 02. 01. 2020 ve 16:00 hodin.
Celková částka dotace: 1 663 778,- Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 1 957 385,- Kč)
Míra podpory dotace: 85 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 200 000,- Kč
Maximální výše CZV:1 957 385,- Kč

Dokumentace:
Text výzvy
Hodnotící kritéria
Interní postupy (OPŽP)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Náklady obvyklých opatření
Metodika přímých a nepřímých nákladů
Standard výsadba stromů
Standard výsadba ovocných stromů
Seznam autochronní dřeviny
Výzva OPŽP č. 88

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě se uskutečnil ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 14:00 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
—————————————————————————————-
Výzva č. 1 OPŽP

Seznam doporučených žádostí o podporu

MAS Luhačovské Zálesí dne 01. 02. 2019 zveřejnila a vyhlásila výzvu v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výsadbu na nelesní půdě v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 03. 06. 2019 do 20:00 hod.

Zaměření výzvy je na výsadbu v extravilánu mimo lesní půdu.

Bližší údaje k výzvě:
Stav výzva: Příjem žádostí ukončen.
Vyhlášení výzvy: 01. 02. 2019 v 09:00 hodin.
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 01. 02. 2019 v 09:00 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 03. 06. 2019 ve 20:00 hodin.
Celková částka dotace 2.636.160,- Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 3 101 364,71 Kč)
Míra podpory dotace: 85 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 100.000,- Kč
Maximální výše CZV: 3 101 364,71 Kč

Text výzvy – Aktuální
Hodnotící kritéria – Aktuální
Interní postupy (OPŽP) – Aktuální