PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Aktuální výzvy


—————————————————————————————-

Ukončené výzvy

13. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 03.11.2021 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 03.11.2021 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 03.12.2021 ve 16:00
Nové datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.12.2021 ve 16:00
Celková částka dotace 5 451 385 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 5 738 300 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 5 738 300 Kč

Seznam přijatých ŽoD
Změna č. 1 výzvy č. 13
Text změněné výzvy
Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků
Příloha č. 4 výzvy – Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 5 výzvy – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od veřejně prospěšného objektu
Příloha č. 6 výzvy – Osnova studie proveditelnosti
Příloha č. 7 výzvy – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 13 proběhne ve čtvrtek 11.11.2021 od 13:30 hod. online nebo v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
12. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Sociální podnikání“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 12.05.2021 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 12.05.2021 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 14.06.2021 ve 16:00
Celková částka dotace 1 042 960 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 1 097 853 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 1 097 853 Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Osnova podnikatelského plánu
Interní postupy MAS (IROP)
Odkaz na výzvu č. 65 Sociální podnikání
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 11 proběhne ve středu 27.05.2021 od 14:30 hod. online nebo v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
11. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 12.05.2021 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 12.05.2021 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 14.06.2021 ve 16:00
Celková částka dotace 3 022 675 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 3 181 763 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 3 181 763 Kč

Seznam přijatých ŽoD
Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 4 výzvy – Osnova studie proveditelnosti
Příloha č. 5 výzvy – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Příloha č. 6 výzvy – Mapa vzdálenosti nových parkovacích míst pro kola od realizace projektu
Interní postupy MAS (IROP)
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 11 proběhne ve středu 27.05.2021 od 14:00 hod. online nebo v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
10. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 17.06.2020 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17.06.2020 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.07.2020 ve 16:00
Nové datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.09.2020 ve 16:00
Celková částka dotace 4 353 625 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 4 582 764 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 4 582 764 Kč

Seznam přijatých ŽoD
Text změněné výzvy
Text výzvy

Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 4 výzvy – Osnova studie proveditelnosti
Příloha č. 5 výzvy – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 10 proběhnul ve středu 01.07.2020 od 14:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
9. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 17.06.2020 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17.06.2020 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.07.2020 ve 16:00
Nové datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.09.2020 ve 16:00
Celková částka dotace 2 736 080 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 880 084 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 880 084 Kč

Změna č. 1 výzvy č. 9
Text změněné výzvy
Text výzvy

Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 4 výzvy – Osnova studie proveditelnosti
Příloha č. 5 výzvy – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Příloha č. 6 výzvy – Mapa vzdálenosti nových parkovacích míst pro kola od realizace projektu
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 9 proběhnul ve středu 01.07.2020 od 14:00 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
8. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 17.06.2020 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17.06.2020 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.07.2020 ve 16:00
Nové datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.09.2020 ve 16:00
Celková částka dotace 1 417 952 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 1 492 581 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 1 492 581 Kč

Seznam přijatých ŽoD
Text změněné výzvy
Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků
Příloha č. 4 výzvy – Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 5 výzvy – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od veřejně prospěšného objektu
Příloha č. 6 výzvy – Osnova studie proveditelnosti
Příloha č. 7 výzvy – Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 8 proběhnul ve středu 01.07.2020 od 13:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
7. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 07.11.2019 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 07.11.2019 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.12.2019 ve 16:00
Celková částka dotace 4 776 758 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 5 028 166 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 5 028 166 Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Studie proveditelnosti – Terminály a parkovací systémy
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů – Terminály a parkovací systémy
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – osnova
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 07 proběhl ve čtvrtek 14.11.2019 od 14:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře
—————————————————————————————-
6. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 07.11.2019 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 07.11.2019 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.12.2019 ve 16:00
Celková částka dotace 2 312 946 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 434 680 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 434 680 Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Studie proveditelnosti – Cyklodoprava
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů – Cyklodoprava
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – osnova
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě č. 06 proběhl ve čtvrtek 14.11.2019 od 14:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
—————————————————————————————-
5. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Rozvoj sociálních služeb“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.3.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 2 085 000,- Kč (CZV 2 194 736,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000,- Kč
Maximální výše CZV: 1 350 000,- Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě se uskutečnil v úterý 19. 12. 2017. Od 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

—————————————————————————————-
4. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.1.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 11 750 000,- Kč (CZV 12 368 421,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000,- Kč
Maximální výše CZV: 5 500 000,- Kč

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy
Text výzvy – neaktuální
Text výzvy – změna č. 1 – prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ – AKTUÁLNÍ
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků
Příloha č. 4 výzvy – Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 5 výzvy – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od veřejně prospěšného objektu
Příloha č. 6 výzvy – Výpočet většinových způsobilých výdajů projektu pro daný typ komunikace
Příloha č. 7 výzvy – Typologie území ČR dle Strategie regionálního rozvoje území Luhačovského Zálesí, o.p.s. (2014-2020)
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě se uskutečnil v úterý 19. 12. 2017. Od 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
—————————————————————————————-
3. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura středních škol“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.2.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 2 955 000,- Kč (CZV 3 110 526,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 500 000,- Kč
Maximální výše CZV: není stanovena

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě se uskutečnil v úterý 19. 12. 2017. Od 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
—————————————————————————————-
2. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura základních škol“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.2.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 7 822 000,- Kč (CZV 8 233 684,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 500 000,- Kč
Maximální výše CZV: 3 500 000,- Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy – Typologie území ČR dle Strategie regionálního rozvoje, území Luhačovské Zálesí, o.p.s. (2014-2020)
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě se uskutečnil v úterý 19. 12. 2017. Od 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).
—————————————————————————————-
1. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.1.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 2 085 000,- Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 194 736,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 500 000,- Kč
Maximální výše CZV: není stanovena

Text výzvy – neaktuální
Text výzvy – změna č. 1 – prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ – neaktuální
Text výzvy – změna č. 2 – prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ – AKTUÁLNÍ
Příloha č. 1 výzvy – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy – Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

Seminář k výzvě
Seminář k výzvě se uskutečnil v úterý 19. 12. 2017. Od 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).