PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

OPTAK 2021-2027

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Vazba na specifický cíl OPTAK: 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Aktuální výzvy najdete zde