PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Luhačovské Zálesí – Podporujeme venkovskou pospolitost

V rámci programu zaměřeného na podporu venkovské pospolitosti připravuje Mikroregion Luhačovské Zálesí projekt „Luhačovské Zálesí – Podporujeme venkovskou pospolitost. Předmětem projektu je realizace aktivit na podporu spolupráce a pospolitosti obcí...

Vzděláváme se v mikroregionu

Obce Mikroregionu Luhačovské Zálesí spolupracují na rozvoji regionu jak v rámci mikroregionu, tak i Místní akční skupiny Luhačovského Zálesí. Cílem je podpora rozvoje území, jak v rámci cestovního ruchu, tak také v problematice nakládání s odpady, komunitního přístupu...

Naše obec, naše radost 2020

Mošty z Hostětína, farmářské sýry, bylinky, piva z místního pivovaru, kváskový chléb, ale také cimbálové muziky, taneční soubory nebo pravý gajdoš. Kulturní a gastronomické perly destinace Zlínsko a Luhačovicko se představí v sobotu 13. září...

PRODLOUŽENÍ PROJEKTU CSS

Mikroregion Luhačovské Zálesí se k 1.4.2020 zapojil do prodloužení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, realizovaného Svazem měst a obcí ČR (reg. č....

VZDĚLÁVÁME SE V MIKROREGIONU

Obce Luhačovského Zálesí společně pracují na rozvoji regionu v rámci MAS i mikroregionu. Cílem spolupráce je mj. co nejvíce využít potenciál historického, kulturního a přírodního dědictví a zlepšovat úroveň infrastruktury. Snad jako každý mikroregion nebo jiné svazky...

CESTA ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Realizace aktivit na podporu výměny spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova v rámci projektu „Cesta za příklady dobré praxe“. 1) Propagační materiály a tiskoviny pro veřejnost jedná se o...