PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Obce Mikroregionu Luhačovské Zálesí spolupracují na rozvoji regionu jak v rámci mikroregionu, tak i Místní akční skupiny Luhačovského Zálesí. Cílem je podpora rozvoje území, jak v rámci cestovního ruchu, tak také v problematice nakládání s odpady, komunitního přístupu k řízení obcí, poznatky legislativního prostředí řízení obcí, inovací a v oblasti financování rozvojových projektů apod.

Mikroregion Luhačovské Zálesí vyžívá dotačních nabídek jak z evropských fondů, tak i ze státního rozpočtu. Cílem projektu je realizovat vzdělávací akce pro představitele mikroregionu za pomoci externích školitelů a formou exkurzí předávat zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe.

V rámci realizace budou realizovány celkem 2 aktivity:

  1. Propagační materiály a tiskoviny pro veřejnost
  2. Vzdělávání a předávání zkušeností v oblasti Smart Village alias Chytrý venkov

Publicita