PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Strategický plán Společné zemědělské politiky

Programový rámec SZP byl schválen Programovým výborem a nyní čekáme na schválení řídícím orgánem SZIF.