PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

LEADER

Co je to LEADER?

Co si vlastně představit pod tím tajemným slůvkem LEADER? Co třeba vzájemnou pomoc jednotlivých subjektů v regionu za účelem zlepšení podmínek?

Leader je jednoduše realizací místní rozvojové strategie – „Strategický plán Leader 2008-2013; Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. V roce 2008 jsme si určili plán, jak zlepšit život na venkově, jak zkvalitnit jednotlivé oblasti v Luhačovském Zálesí. Máme na to do konce roku 2013 necelých 40 mil. Kč, které rozdělujeme do jednotlivých fichí (oblastí podpory). Jak? To najdete zde!