PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Ukončené výzvy: 

Dne  11. 09. 2023  byl v rámci Výzvy č. 11 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře byly na MAS přijaty 2 žádostí. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

VÝZVA Č. 11 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dne 07. 08. 2023 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí jedenáctou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 3: 

  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu od 07. 08. 2023 do 11. 09. 2023.

Výzva s celkovou alokací 188 859,- Kč je určena především mikro a malým podnikům působícím ve venkovských oblastech.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 17. 08. 2023. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení:
Výzva č. 11 PRV
Schválení výzvy č. 11 PRV
Příloha Výzvy – dříve podpořené projekty
Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3 výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka
Vzor „Plná moc

Ostatní dokumenty:
Interní postupy
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlaseni_o_kategorii_podniku.pdf
Příručka pro publicitu
Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Návody administrace:
Portál farmáře – návod pro přihlášení včetně žádosti o přístup
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Finančního zdraví
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Portál farmáře – specifikace práce s průřezovými přílohami 

 

VÝZVA Č. 10 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných žádostí 10. výzva PRV FICHE 1

Dne 31. 05. 2022  byl v rámci Výzvy č. 10 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato 11 žádostí. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

Dne 22. 04. 2022 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí desátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 1: 

  • F1: Investice do zemědělských podniků

Příjem žádostí je v termínu od 29. 04. 2022 do 31. 05. 2022 

Výzva s celkovou alokací 4 153 999 Kč je určena především mikro a malým podnikům působícím ve venkovských oblastech.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 10. 05. 2022. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení:
Výzva č. 10 PRV
Schválení výzvy č. 10 PRV
Příloha Výzvy – dříve podpořené projekty
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
Fiche 1 výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka
Vzor „Plná moc“
Prezentace

Ostatní dokumenty:
Interní postupy
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlaseni_o_kategorii_podniku.pdf
Příručka pro publicitu
Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Návody administrace:
Portál farmáře – návod pro přihlášení včetně žádosti o přístup
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Portál farmáře – specifikace práce s průřezovými přílohami 


VÝZVA Č. 9 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných žádostí 9. výzva PRV FICHE 6

Dne 13. 01. 2022  byl v rámci Výzvy č. 9 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře byla na MAS přijata 1 žádost. Předložená projektové žádost nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

Dne 14. 12. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí devátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6: 

  • F6: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí je v termínu od 29. 12. 2021 do 13. 01. 2022 

Výzva s celkovou alokací 1 307 697 Kč je určena obcím nebo svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo svazkem obcí, dále školským právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a zapsaným ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 04. 01. 2022. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení:
Výzva č. 9 PRV
Schválení výzvy č. 9 PRV
Příloha Výzvy – dříve podpořené projekty
Fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Fiche 6 výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka
Vzor „Plná moc“
Prezentace

Ostatní dokumenty:
Interní postupy
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlaseni_o_kategorii_podniku.pdf
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí
Příručka pro publicitu
Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Návody administrace:
Portál farmáře – návod pro přihlášení včetně žádosti o přístup
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Portál farmáře – specifikace práce s průřezovými přílohami


VÝZVA Č. 8 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných žádostí 8. výzva PRV FICHE 6

Dne 02. 07. 2021 byl v rámci Výzvy č. 8 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 11 žádostí. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí


Dne 01. 06. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí osmou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6: 

  • F6: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí je v termínu od 10. 06. 2021 do 02. 07. 2021. 

Výzva s celkovou alokací 3 524 149 Kč je určena obcím nebo svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo svazkem obcí, nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav, o.p.s.), registrovaným církvím a
náboženským společnostem a evidovaným (církevním) právnickým osobám.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 23. 06. 2021. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení:
Výzva č. 8 PRV
Schválení výzvy č. 8 PRV
Příloha Výzvy – dříve podpořené projekty
Fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Fiche 6 výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka
Vzor „Plná moc“
Prezentace

Ostatní dokumenty:
Interní postupy
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1   zpřesnění
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí
Příručka pro publicitu
Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Návody administrace:
Portál farmáře – návod pro přihlášení včetně žádosti o přístup
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Portál farmáře – specifikace práce s průřezovými přílohami

 

VÝZVA Č. 7 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných žádostí 7. výzva PRV FICHE 6

Dne 22. 03. 2021 byl v rámci Výzvy č. 7 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 6 žádostí v hodnotě 8 535 042 Kč. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

 Dne 15. 02. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí sedmou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6: 

  • F6: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí je v termínu od 01. 03. 2021 do 22. 03. 2021. 

Výzva s celkovou alokací 6 000 000 Kč je určena obcím nebo svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo svazkem obcí, dále školským právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a zapsaným ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 09. 03. 2021. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení:
Výzva č. 7 PRV
Schválení výzvy č. 7 PRV
Příloha Výzvy – dříve podpořené projekty
Fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Fiche 6 výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka
Vzor „Plná moc“
Prezentace


Ostatní dokumenty:
Interní postupy
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Příloha č. 3 – Žádost o přezkoumání
Pravidla 19.2.1

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 22 Seznam projektových záměrů pro PRV zpracovaný ORP, území MAP
Příručka pro publicitu
Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Návody administrace:
Portál farmáře – návod pro přihlášení včetně žádosti o přístup
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – podrobný postup pro doložení finančního zdraví
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Portál farmáře – specifikace práce s průřezovými přílohami
Metodika výpočtu finančního zdraví


VÝZVA Č. 6 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných žádostí 6. výzva PRV FICHE 1 a FICHE 3

Dne 13. 7. 2020  byl v rámci Výzvy č. 6 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 9 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – bylo podáno 5 žádostí a u Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – byly podány 4 žádosti. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

Dne 10. 06. 2020 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí šestou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 1 a 3:

  • F2: Investice do zemědělských podniků
  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu od 12. 06. 2020 do 13. 07. 2020.

Výzva s celkovou alokací 5 206 600 Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech. Alokace na F1: Investice do zemědělských podniků je ve výši 2 078 901 Kč. Na F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je stanovena alokace ve výši 3 127 699 Kč.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 16. 06. 2020. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení:
Výzva č. 6
Schválení výzvy č. 6
Příloha Výzvy – dříve podpořené projekty
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
Fiche 1 – výňatek z Pravidel 19.2.1
Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3 – výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka na seminář
Vzor „Plná moc“
Prezentace ze semináře

Ostatní dokumenty:
Interní postupy PRV
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Příloha č. 3 – Žádost o přezkoumání
CZ NACE
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příručka pro publicitu
Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Návody administrace:
Portál farmáře – návod pro přihlášení včetně žádosti o přístup
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – podrobný postup pro doložení finančního zdraví
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku
Portál farmáře – specifikace práce s průřezovými přílohami
Metodika výpočtu finančního zdraví

 VÝZVA Č. 5 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 5. výzva PRV FICHE 2
Seznam vybraných žádostí 5. výzva PRV FICHE 3

Dne 28. 6. 2019 byl v rámci Výzvy č. 5 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 13 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – bylo podáno 13 žádostí a u Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – to byla žádostí 1. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.
Seznam přijatých žádostí

Dne 28. 5. 2019 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí pátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 2 a 3:

  • F2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu od 3. 6. 2019 do 28. 6. 2019.
Výzva s celkovou alokací 5 634 323 Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech. Alokace na F2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností je ve výši 3 350 793 Kč. Na F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je stanovena alokace ve výši 2 283 530 Kč.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 10. 6. 2019. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení
Výzva č. 5 PRV
Schválení výzvy č. 5
Příloha Výzvy č. 5 – Dříve podpořené projekty
Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 2 výňatek z Pravidel 19.2.1
Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3 – vyňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka na seminář
Vzor „Plná moc“
Prezentace ze semináře

Ostatní dokumenty:
Interní postupy PRV
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Příloha č. 3 – Žádost o přezkoumání
CZ NACE
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – zpřesnění – platné od 1.6.2019
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku
Pravidla 19.2.1 – Příloha 14_Metodika_nově_vytvořených_pracovních_míst
Pravidla 19.2.1 – Příloha 9_Příloha_I_Smlouvy_o_fungování_EU
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha „Doložení vazby na venkovskou turistiku“

Návody administrace
Portál farmáře – návod pro přihlášení
Portál farmáře – žádost o přístup do Portálu farmáře
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví
Portál farmáře – podrobný postup pro doložení finančního zdraví
Metodika výpočtu finančního zdraví
Formulář finančního zdraví
—————————————————————————————-
VÝZVA Č. 4 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dne 21. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 19 žádostí o dotaci, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a 1 žádost byla odevzdána po termínu. V rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – bylo podáno 13 žádostí a u Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – to bylo žádostí 6. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.
Seznam přijatých žádostí

Dokumenty ke stažení
Výzva č. 4 PRV

Příloha Výzvy č. 4 – Inovační rysy
Příloha Výzvy č. 4 – Seznam dříve podpořených projektů
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
Fiche 1 – výňatek z Pravidel 19.2.1
Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rovzoj nezemědělských činností
Fiche 2 – výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:
Pozvánka na seminář
Vzor „Plná moc“
Prezentace ze semináře

Ostatní dokumenty:
Interní postupy PRV
Příloha č. 1 – Etický kodex
Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Příloha č. 3 – Žádost o přezkoumání
CZ NACE
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – drůbež
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevecké areály
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 14 Metodika nově vytvořených pracovních míst
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha „Doložení vazby na venkovskou turistiku“

Návody administrace
Portál farmáře – návod pro přihlášení
Portál farmáře – žádost o přístup do Portálu farmáře
Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví
Portál farmáře – podrobný postup pro doložení finančního zdraví
Metoda výpočtu finančního zdraví
Formulář finančního zdraví
—————————————————————————————-
VÝZVA Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 3. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 8 žádostí o podporu. V posledních týdnech předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany MAS. Administrativní kontrolu splnily všechny předložené žádosti, které dále postoupily do věcného hodnocení. Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 2. 5. 2018, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů. Programový výbor MAS dne 4. 5. 2018 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Všechny Žádosti, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 2 žádosti o podporu v rámci Fiche 3, 4 žádosti v rámci Fiche 4 a 2 projektové záměry ve Fichi 5. Celková částka požadované dotace je cca 3,6 mil. Kč.
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dne 12. 3. 2018 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo přijato celkem 8 žádostí, z toho 2 žádosti byly podány v rámci Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4 žádosti v rámci Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích a v rámci Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh byly přijaty 2 žádosti. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.
Seznam přijatých žádostí

Dokumenty ke stažení
Výzva č. 3 PRV
Příloha Výzvy č. 3 – Dříve podpořené projekty
Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3 – vyňatek z Pravidel 19.2.1
Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích
Fiche 4 – výňatek z Pravidel 19.2.1
Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fiche 5 – vyňatek z Pravidel 19.2.1
Fiche – Příloha – Inovační rysy
Fiche – Příloha – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Ostatní dokumenty
Interní postupy MAS
Pravidla 19.2.1
Příloha I Smlouvy o fungování EU

Návody administrace
Portál farmáře – Návod pro přihlášení
Portál farmáře – Žádost o přístup do Portálu farmáře
Portál farmáře – Postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF
Portál farmáře – Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
—————————————————————————————-
VÝZVA Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 1. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 12 žádostí o podporu. Před samotným ukončením výzvy byla 1 projektová žádost stažena žadatelem. V posledních týdnech tedy předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany MAS.

Na základě administrativní kontroly byla vyřazena jedna žádost (ve Fichi 2), do věcného hodnocení tedy postoupilo celkem 10 žádostí.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 20. 9. 2017, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů. Programový výbor MAS dne 25. 9. 2017 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Zároveň bylo schváleno navýšení alokace ve Fichi 1. Všechny Žádosti o dotaci, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 6 žádostí o podporu v rámci Fiche č. 1 a 4 žádosti v rámci Fiche č. 2. Celková částka požadované dotace je cca 4,9 mil. Kč.
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dne 21. 8. 2017 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 12 žádostí, z toho 6 žádostí bylo podáno v rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků a 6 žádostí v rámci Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
Seznam přijatých žádostí

Dokumetny ke stažení
Výzva č. 1 PRV
Výzva – Příloha – Dříve podpořené projekty
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků
Fiche 1 výňatek z Pravidel
Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 2 výňatek z Pravidel
Fiche – Příloha – Inovační rysy

Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář
Prezentace semináře

Ostatní dokumenty
Interní postupy PRV
Interní postupy – Příloha č. 1 Etický kodex
Interní postupy – Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmu
Interní postupy – Příloha č. 3 Žádost o přezkoumání
CZ NACE
Pravidla 19.2.1
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – drůbež
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevecké areály
Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 14 Metodika nově vytvořených pracovních míst
Portál Farmáře – Žádost o přístup do Portálu farmáře
Portál Farmáře – Návod pro přihlášení
Portál Farmáře – Návod na generování Žádosti o dotaci na MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stažení