PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Výsledek hospodaření MLZ 2024

Schválený Rozpočet MLZ na rok 2024, vytvořeno 28.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2025-2027, vytvořeno 28.12.2023
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2024 vytvořeno 22.5.2024

Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2024, vytvořeno 5.12.2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MLZ 2025-2027, vytvořeno 5.12.2023

Výsledek hospodaření MLZ 2023

Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2023 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ),vytvořeno 3.6.2024
Schválený Rozpočet MLZ na rok 2023, vytvořeno 2.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2024-2026, vytvořeno 2.12.2022
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2023 vytvořeno 31.7.2023

Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2023, vytvořeno 15.11.2022
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MLZ 2024-2026, vytvořeno 15.11.2022

Výsledek hospodaření MLZ 2022

Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2022 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 30.6.2023
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2022 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 13.6.2023
Schválený Rozpočet MLZ na rok 2022, vytvořeno 30.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2023-2025, vytvořeno 30.12.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2022 vytvořeno 2.3.2022
Rozpočtové opatření MLZ č. 2/2022 vytvořeno 28.9.2022

Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2022, vytvořeno 7.12.2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MLZ 2023-2025, vytvořeno 7.12.2021

Výsledek hospodaření MLZ 2021
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2021 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 22.6.2022
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2021 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 31.5.2022
Účetní výkazy MLZ 2021 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, FIN 00-12), vytvořeno dne 31.5.2022
Rozpočtové opatření MLZ č. 3/2021 vytvořeno 22.12.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 2/2021 vytvořeno 24.9.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2021 vytvořeno 11.6.2021
Schválený Rozpočet MLZ na rok 2021, vytvořeno 28.12.2020
Schválený Rozpočtový výhled MLZ na roky 2022-2024, vytvořeno 28.12.2020
Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2021, vytvořeno 4.12.2020
Návrh Rozpočtového výhledu MLZ 2022-2024, vytvořeno 4.12.2020

Výsledek hospodaření MLZ 2020
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2020 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 30.6.2021
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2020 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 7.6.2021
Účetní výkazy MLZ 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, FIN 00-12), vytvořeno dne 7.6.2021

Výsledek hospodaření MLZ 2019
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2019, vytvořeno 24.6.2020
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2019, vytvořeno 4.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ za rok 2019
Rozvaha 2019
Výkaz zisku a ztráty 2019
FIN 2-12 M 2019

Rozpočtové opatření MLZ č. 2/2020 vytvořeno 17.12.2020
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2020 vytvořeno 23.6.2020
Schválený rozpočet MLZ 2020 vytvořeno 9.12.2019
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 vytvořeno 9.12.2019
Návrh rozpočtu MLZ 2020 vytvořeno 20.11.2019
Návrh rozpočtového výhledu MLZ 2021-2023 vytvořeno 20.11.2019
Závěrečný účet MLZ za rok 2018 vytvořeno 31.5.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření MZL za rok 2018 vytvořeno 31.5.2019
Rozvaha 2018 vytvořeno 31.5.2019
Výkaz zisku a ztráty 2018 vytvořeno 31.5.2019
FIN 2018 vytvořeno 31.5.2019

Výsledek hospodaření MLZ 2022

Schválený Rozpočet MLZ na rok 2022, vytvořeno 30.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2023-2025, vytvořeno 30.12.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2022 vytvořeno 2.3.2022

Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2022, vytvořeno 7.12.2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MLZ 2023-2025, vytvořeno 7.12.2021

 

Výsledek hospodaření MLZ 2020
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2020 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 30.6.2021
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2020 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 7.6.2021
Účetní výkazy MLZ 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, FIN 00-12), vytvořeno dne 7.6.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 3/2021 vytvořeno 22.12.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 2/2021 vytvořeno 24.9.2021
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2021 vytvořeno 11.6.2021
Schválený Rozpočet MLZ na rok 2021, vytvořeno 28.12.2020
Schválený Rozpočtový výhled MLZ na roky 2022-2024, vytvořeno 28.12.2020
Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2021, vytvořeno 4.12.2020
Návrh Rozpočtového výhledu MLZ 2022-2024, vytvořeno 4.12.2020

Výsledek hospodaření MLZ 2019
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2019, vytvořeno 24.6.2020
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2019, vytvořeno 4.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ za rok 2019
Rozvaha 2019
Výkaz zisku a ztráty 2019
FIN 2-12 M 2019

Rozpočtové opatření MLZ č. 2/2020 vytvořeno 17.12.2020
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2020 vytvořeno 23.6.2020
Schválený rozpočet MLZ 2020 vytvořeno 9.12.2019
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 vytvořeno 9.12.2019
Návrh rozpočtu MLZ 2020 vytvořeno 20.11.2019
Návrh rozpočtového výhledu MLZ 2021-2023 vytvořeno 20.11.2019
Závěrečný účet MLZ za rok 2018 vytvořeno 31.5.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření MZL za rok 2018 vytvořeno 31.5.2019
Rozvaha 2018 vytvořeno 31.5.2019
Výkaz zisku a ztráty 2018 vytvořeno 31.5.2019
FIN 2018 vytvořeno 31.5.2019

ARCHIV
Rozpočtové opatření č. 2 vytvořeno 6.11.2019
Rozpočtové opatření č. 1 vytvořeno 19.6.2019
Schválený rozpočet 2019 vytvořeno 28.12.2018
Schválený rozpočtový výhled 2020-2022 vytvořeno 28.12.2018

Rozpočtové opatření č. 3_2017 vytvořeno 14.12.2017
Schválený rozpočet 2018 vytvořeno 14 .12.2017
Schválený rozpočtový výhled 2019-2021 vytvořeno 14.12.2017