PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Dotační poradenství a management

Poskytujeme služby v dotačním a projektovém poradenství. Zpracováváme projekty v evropských i národních programech. Zabýváme se programy, které jsou určeny pro města/ obce/ svazky obcí/ spolky/ neziskové a příspěvkové organizace/ fyzické a právnické osoby.

V letech 2009-2014 společnost zpracovala pro své klienty 215 dotačních žádostí. Úspěšných žádostí, které získaly dotaci, bylo 160. Region byl podpořen částkou cca 170 mil. Kč díky investicím z realizovaných projektů. 

 

 

Naše služby v dotačním servisu:

  • Konzultace k projektovým záměrům za účelem zisku dotace
  • Pomoc s výběrem správného dotačního programu
  • Zpracování projektových žádostí včetně jejích příloh
  • Kontrola správnosti a kompletace žádosti před odevzdáním
  • Zajištění monitorovacích zpráv, žádostí o platbu
  • Zajištění výběrových řízení