PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Luhačovice III (MAPIII) je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAPIII.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAPIII, zejména analytickou část, SWOT-3 analýzu, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Roční akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou Evaluační zprávu.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV a volí svého předsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání v rámci území MAP Luhačovice III (ORP Luhačovice).

 

Členové Řídícího výboru

Subjekt

Zástupce

Město Luhačovice Ing. Magdalena Blahová
Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
Obec Provodov Ing. Marek Prachař
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Obec Petrůvka Ing. Petra Polášková
ZŠ Luhačovice Mgr. Pavel Kurtin
ZŠ a MŠ Pozlovice Mgr. Přemysl Janeček
ZŠ Velký Ořechov Mgr. Jitka Lišková
KAP Ing. Radovan Výsmek
Zlínský kraj
ZUŠ Slavičín Mgr. Jana Jakúbková
Středisko volného času Luhačovice Mgr. Eva Tomalová
NPI ČR Ing. Bc. Radka Krčková
Rodiče Ing. Romana Kozubíková
MAS Luhačovské Zálesí Ing. Tomáš Kovařík
MAS Luhačovské Zálesí Jana Koláčková
MAS Luhačovské Zálesí Blanka Janišová