PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

 

Provoz a animace MAS Luhačovské Zálesí II

 

Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Luhačovské Zálesí při přípravě a realizaci SCLLD území MAS pro programové období 2014 – 2020 a s ní spojených aktivit, tj. vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie, animace strategie CLLD či škol a školských zařízení apod. Cílovou skupinou jsou osoby a subjekty podílející se na naplňování strategie CLLD území MAS Luhačovské Zálesí.

Strategie bude plnohodnotně realizována pouze tehdy, budou-li zajištěny provozní a animační činnosti MAS Luhačovské Zálesí. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplexní činnosti související s implementací Strategie.

Projekt pro období 1. 1. 2019 – 30. 06. 2023.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Zlínského kraje.

Provoz a animace MAS Luhačovské Zálesí

Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Luhačovské Zálesí při přípravě a realizaci SCLLD území MAS pro programové období 2014 – 2020 a s ní spojených aktivit, tj. vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie, animace strategie CLLD či škol a školských zařízení apod. Cílovou skupinou jsou osoby a subjekty podílející se na naplňování strategie CLLD území MAS Luhačovské Zálesí.

Strategie bude plnohodnotně realizována pouze tehdy, budou-li zajištěny provozní a animační činnosti MAS Luhačovské Zálesí. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplexní činnosti související s implementací Strategie.

Projekt pro období 1. 6. 2015 – 31. 12. 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Zlínského kraje.