PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Dnes byla vyhlášena výzva v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Luhačovské Zálesí. 1.výzva SP SZP v programovém období 2021-2027 zahrnuje FICHI 4 Podnikání malých a středních podniků a FICHI 5 Základní služby a obnova obcí.

Podrobnosti k jednotlivým výzvám naleznete zde.