PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

V rámci programu zaměřeného na podporu venkovské pospolitosti připravuje Mikroregion Luhačovské Zálesí projekt „Luhačovské Zálesí – Podporujeme venkovskou pospolitost.

Předmětem projektu je realizace aktivit na podporu spolupráce a pospolitosti obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí, odborné vzdělávání zástupců obcí za pomoci externích školitelů, formou exkurzí a workshopu, výměna zkušeností.

Součástí školení bude seznámení se s problematikou komunitního přístupu k řízení obcí, legislativa obcí, financování projektů, odpadové hospodářství apod.

V rámci projektu budou realizovány celkem 2 aktivity:

  1. Vzdělávání zástupců obcí, workshop
  2. Propagační tiskoviny

Publicita