PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Realizace aktivit na podporu výměny spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova v rámci projektu „Cesta za příklady dobré praxe“.

1) Propagační materiály a tiskoviny pro veřejnost

  • jedná se o edici propagačních materiálů a tiskovin s tematikou mikroregionu, která bude sloužit pro prezentaci Luhačovského Zálesí, respektive jeho historického, kulturního a přírodního dědictví, turistických zajímavostí a v neposlední řadě i projektů úspěšně realizovaných obcemi a dalšími subjekty v mikroregionu

 2) Vzdělávání a předávání zkušeností

  • tento výstup předpokládá realizaci 2 modulů školení, které budou realizovány pro zástupce obcí mikroregionu (starostové, zastupitelé apod.) včetně zajištění občerstvení a vhodných prostor pro účastníky akce
  • modul 1 proběhne na jižní Moravě v září 2018
  • modul 2 proběhne pravděpodobně v území mikroregionu v listopadu 2018 (po volbách)

Povinná publicita