PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ VYHLÁSILA VÝZVU OPŽP

MAS Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na semináře k operačním programům IROP a OPŽP. Semináře, které se vztahují k: 2. výzvě OPŽP – Výsadba zeleně na nelesní půdě v extravilánu  14:006. výzvě IROP – Cyklodoprava – 14:307. výzvě IROP –...

SEZNAM DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ VÝZVY Č. 2 A VÝZVY Č. 5 MAS LZ – IROP

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍCH ŠKOL + Výzvy č. 5 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 4. VÝZVY PRV

V rámci 4. výzvy MAS (programový rámec PRV) procházely předložené žádosti o podporu nejprve kontrolou souladu s pravidly Programu rozvoje venkova a administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí). Do procesu věcného hodnocení Výběrovou komisí...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 4. VÝZVY MAS

Dne 21. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 19 žádostí o dotaci, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a 1 žádost byla odevzdána po termínu. V...