PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

V PRAZE PROBĚHLO HODNOCENÍ MAS

Ve středu 7. 9. 2011 se MAS Luhačovské Zálesí zúčastnila prezentace hodnocení Místních akčních skupin, které se konalo v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Naši místní akční skupinu zastupovali pracovníci MAS a zúčastnil se ho také nový předseda pan František...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 4. VÝZVY MAS

Dne 21. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 19 žádostí o dotaci, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a 1 žádost byla odevzdána po termínu. V...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 5. VÝZVY MAS

Dne 28. 6. 2019 byl v rámci Výzvy č. 5 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 14 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – to bylo...

PROJEKT VÝMĚNY MLÁDEŽE PŘES ERASMUS + „PODNIKEJME NA VENKOVĚ“

V termínu od 12. do 20. října 2018 se uskutečnila výměna mládeže v rámci projektu „Podnikejme na venkově“, který byl podpořený z programu ERASMUS+. Výměny se zúčastnila mládež ze Slovenské a České republiky. Mládež ze Slovenska byla složena z žáků z území a okolí MAS...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V OPŽP V RÁMCI 1. VÝZVY MAS

Dne 3. 6. 2019 ve 20:00 hod byl v rámci 1. Výzvy MAS Luhačovské zálesí – OPŽP-výsadby dřevin ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu byla zaregistrována celkem 1 žádost. Žádost bude nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným...

SEMINÁŘ K 5. VÝZVĚ PRV

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na seminář k 5. Výzvě k Programu rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční v pondělí 10. 6. 2019 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti kanceláře...