PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

ROLE MAS JE VYJASNĚNA JIŽ DÁVNO

Na úvod snad radši fakta než teorie. První místní akční skupiny (MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již pokrývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst. Celkem existuje na 170 těchto...

8. VÝZVA VYHLÁŠENA

Dne 1. února 2013 MAS Luhačovské Zálesí oficiálně vyhlásila již svou 8. Výzvu, která se koná v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova, pro předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Žadatelé mohou...

VÝSLEDKY 7. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

V pondělí 15. října 2012 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 7. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí. Členové výběrové komise museli při svém rozhodování dbát na stanovenou alokaci pro tuto výzvu, což...

VÝZVA 07/2012 UKONČENA!

V úterý 2. října 2012 byla v souladu s navrhovaným harmonogramem ukončena v pořadí již 7. Výzva v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. V rámci této Výzvy došlo na sekretariátu MAS k registraci neuvěřitelných 23...

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

Na začátku srpna proběhlo na Ministerstvu zemědělství v Praze hodnocení místních akčních skupin. Luhačovské Zálesí, o. p. s. obhajovala svou činnost před komisí složenou ze zástupců ministerstva a Státního zemědělského intervenčního fondu ve středu 8. 8. 2012. Osobní...