PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

V pondělí 15. října 2012 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 7. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí.

Členové výběrové komise museli při svém rozhodování dbát na stanovenou alokaci pro tuto výzvu, což bylo cca. 5,2 milionů Kč. Vzhledem k této skutečnosti musely být mnohé kvalitní projekty vyřazeny.

Komise nakonec vybrala k podpoře celkem 19 projektů z celkového počtu 23. Výše dotace pro podpořené projekty dosáhla 5 184 166,- Kč, přičemž součet jejich rozpočtů je 9 680 277,- Kč. Celková výše požadované dotace za všech 23 přijatých projektů činí 6 484 337,- Kč, přičemž součet jejich rozpočtů je 11 850 277,- Kč.

Z těchto čísel jde zcela jednoznačně vidět, jak složité bylo rozhodování výběrové komise MAS, neboť poptávka od jednotlivých žadatelů dotace již zcela jednoznačně převyšuje nabídku MAS, tj. disponibilní roční alokaci.

Bližší informace a podrobnosti týkající se Výzvy a jejích výsledků jsou umístěny v sekci „LEADER“.

https://luhacovskezalesi.cz/rozvoj-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/realizovane-vyzvy/