PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

MAS VYHLAŠUJE 6. VÝZVU

Dne 8. února 2012 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí svou již 6. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci, která se koná v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat své projektové žádosti v rámci Fichí 1, 7 a 8. Tato výzva je zaměřena...

INFORMACE O VÝZVÁCH V ROCE 2012

V roce 2012 jsou naplánovány 2 výzvy pro příjem žádostí o dotaci. V pořadí již 6. a 7. Výzvu plánuje MAS Luhačovské Zálesí na rok 2012. Přesný harmonogram výzev včetně jednotlivých fichí bude zveřejněn v lednu 2012 na základě Střednědobého hodnocení Strategického...

PODPOŘENÉ PROJEKTY V 5. VÝZVĚ

Díky MAS Luhačovské Zálesí dojde v příštím roce k podpoře 5 projektů realizovaných podnikatelskými subjekty. Ke konci září byl ukončen příjem žádostí podávaných v rámci 5. výzvy MAS Luhačovské Zálesí. V rámci této výzvy byly úspěšné 3 projekty zaměřené na...

VÝSLEDKY VÝZVY 05

V úterý 19. října 2011 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 5. výzvy MAS Luhačovské Zálesí. Ve čtvrtek 19. října 2011 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr...

5. VÝZVA JE U KONCE

V pondělí 26. září byla ukončena 5. výzva v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity. V rámci této Výzvy došlo na sekretariátu MAS k registraci 6 projektů, které byly podány do Fiche 2, 4 a 7. Dobrou zprávou pro žadatele je...

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE VE VÝZVĚ 05/2011

Pro zájemce o podání žádosti o dotaci v rámci 5. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí Dovolte nám, abychom vás upozornili na právě probíhající 5. výzvu MAS Luhačovské Zálesí, která je zaměřená převážně na mikropodnikatele, zemědělské subjekty a výrobce potravin a krmiv. Blíže...