PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

MAS MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU

Zasedání správní rady Luhačovského Zálesí, o.p.s. dne 9. 6. 2011 přineslo jednu zásadní novinku naši společnost. Konkrétně se jednalo o zvolení nového předsedy správní rady, což de facto znamená být i předsedou celé MAS. Novou „hlavou“ společnosti se stal pan...

MAS PLÁNUJE NA PODZIM VYHLÁSIT 5. VÝZVU

V měsíci červnu byla uzavřena 4. výzva pro předkládání projektových žádostí na Místní akční skupinu Luhačovské Zálesí o.p.s. V této výzvě bylo mezi 18 schválených projektů přerozděleno necelých 6 milionů korun. Jelikož v této výzvě nebyla rozdělena celá roční alokace,...

PROJEKTY SPOLUPRÁCE MAS I KOMPOSTÉRY PRO OBCE MIKROREGIONU

Tak nějak by šla pojmenovat aktivita Luhačovského Zálesí, o.p.s. v uplynulých týdnech. Vše začalo plánovaným příjmem žádostí o dotaci v rámci tzv. projektů spolupráce jednotlivých MAS. Zde má naše MAS zkušenost s aktuálně finišujícím projektem Trnková stezka....

VÝSLEDKY 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Ve čtvrtek 9. června 2011 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 4. výzvy MAS Luhačovské Zálesí. Ve čtvrtek 9. června 2011 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr...

VÝZVA 04/2011 UKONČENA!

V pátek 27. května 2011 byla v souladu s navrhovaným harmonogramem ukončena v pořadí již 4. Výzva v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity V rámci této Výzvy došlo na sekretariátu MAS k registraci neuvěřitelných 27...

MASKA SE NÁM ROZROSTLA!

V souvislosti se změnou zákona o obecně prospěšných společnostech a s tím související aktualizací zakladatelské listiny Luhačovského Zálesí, o.p.s. a statutu téže společnosti, přistoupili pracovníci MAS k aktualizaci Rámocvských partnerských smluv, neboli dohod, které...