PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

VÝZVA 04/2011 – VŠECHNY PODKLADY JSOU K DISPOZICI

Dnešního dne byla oficiálně vyhlášena 4. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Na webových stránkách tak již byly zveřejněny veškeré podklady, které jsou nezbytné k přípravě Vašich...

ZMĚNA TERMÍNU V RÁMCI VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

S ohledem na prodloužení lhůty, po kterou je možno předkládat Žádosti o dotaci, dochází k drobné změně v termínu 4. Výzvy k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Původně avizovaný termín Výzvy od 5....

DOKUMENTY PRO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 04/2011

Dne 4. května 2011 bude oficiálně vyhlášena 4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí, která umožňuje žadatelům čerpat finance na své projekty v rámci realizace místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí. Dne 4. května 2011 bude oficiálně vyhlášena 4. Výzva MAS Luhačovské...

JAK ČERPAT PENÍZKY ANEB 4. VÝZVA STARTUJE

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 proběhl v reprezentativních prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Luhačovice seminář pro žadatele v připravované 4. Výzvě MAS Luhačovské Zálesí. Přítomným byly představeny základní aspekty připravované Výzvy, tj. například předpokládaný...

PŘEDMĚT VÝZVY 04/2011

V průběhu měsíce května bude vypsána MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. v pořadí již 4. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Tato potrvá od 5. do 25. května 2011, kdy je také poslední šance k...

PROJEKTY Z 3. VÝZVY SCHVÁLENY!

Na konci měsíce února 2011 byly Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) zveřejněny seznamy schválených žádostí o dotaci z 3. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí z 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR. Na konci měsíce února 2011 byly Státním...