PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Na konci měsíce února 2011 byly Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) zveřejněny seznamy schválených žádostí o dotaci z 3. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí z 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR.

Na konci měsíce února 2011 byly Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) zveřejněny seznamy schválených žádostí o dotaci z 3. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí z 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR. Seznam pěti úspěšných projektů, které překonaly nástrahy administrace projektů ze strany správce dotace je k nalezení na stránkách SZIF: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1298558559799.pdf

Chceme upozornit žadatele, že v nejbližších dnech budou vyzváni k podpisu Dohody na RO SZIF v Olomouci. K tomuto úkonu je potřeba přiložit povinné přílohy, které byly všem žadatelům / příjemcům dotace zaslány prostřednictvím elektronické pošty. V případě Vašich dotazů je Vám plně k dispozici administrativní pracovnice pro realizaci SPL – Ing. Magda Budínová Ing. Magdy Budínové, tel: 776 895 929, e-mail: budinova@luhacovskezalesi.cz

Závěrem gratulujeme všem úspěšným žadatelům a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.