PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

MAS Luhačovské Zálesí plánuje na začátek nového roku vyhlásit v pořadí již 8. Výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova ČR.

Předpokládaný termín vyhlášení Výzvy se dá očekávat na přelomu měsíce ledna a února.

Přepokládá se vyhlášení následujících Fichí:

Rozvoj cestovního ruchuFICHE I
Rozvoj drobného a malého podnikáníFICHE II
Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktůFICHE III
Podpora zemědělských podnikůFICHE IV
Obnova a rozvoj vesnicFICHE VI
Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcíchFICHE VII
Cestovní ruch trochu jinakFICHE VIII

Úplné znění Fichí je k nalezení v sekci LEADER.

Přesné informace a termíny budou zveřejněny na webových stránkách MAS v dostatečném předstihu.