PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

V úterý 2. října 2012 byla v souladu s navrhovaným harmonogramem ukončena v pořadí již 7. Výzva v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.

V rámci této Výzvy došlo na sekretariátu MAS k registraci neuvěřitelných 23 projektů z řad obcí, podnikatelů a různých neziskových organizací včetně církví. Všech 23 projektů se „popere“ o schválení výběrovou komisí, která zasedne již 15. října 2012.

Bližší informace o registrovaných projektech jsou k dispozici v odkazu LEADER.