PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Na začátku srpna proběhlo na Ministerstvu zemědělství v Praze hodnocení místních akčních skupin. Luhačovské Zálesí, o. p. s. obhajovala svou činnost před komisí složenou ze zástupců ministerstva a Státního zemědělského intervenčního fondu ve středu 8. 8. 2012.

Osobní prezentaci předcházelo zpracování odpovědí na 85 otázek z dotazníku, který všechny MAS odevzdaly na Ministerstvu Zemědělství v polovině července. Otázky zkoumaly činnost MAS od července 2011 do června 2012.

Činnost MAS byla hodnocena v následujících sedmi oblastech:

  1. strategické dokumenty MAS,
  2. personální zajištění činnosti MAS,
  3. administrace výzev a výběr projektů v rámci realizace SPL,
  4. integrace a rozvoj MAS,
  5. monitoring a evaluace MAS,
  6. propagace MAS,
  7. nadstavba aktivit MAS.

Odpovědi na otázky byly hodnoceny počtem bodů, přičemž v letošním roce bylo možné získat maximálně 150 bodů. Kancelář MAS navrhla své hodnocení v součtu 135 bodů. Hodnotící komise naše navrhnuté body snížila na hodnotu 128, s tímto bodovým hodnocením se naše MAS prozatím zařadila do skupiny B – dobře fungující MAS.

Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání, jelikož u jedné otázky nám hodnotící komise odečetla body. MAS však s tímto verdiktem nesouhlasila a rozhodla se podat odvolání.  Hodnotící komise přehodnotila naše hodnocení a uznala nám dodatečně 2 body, konečný počet bodů tedy dosáhl 130. Naše MAS se díky tomuto počtu dosažených bodům zařadila do skupiny A, což jsou nejlépe fungující MAS.

Toto ohodnocení nás těší, skrývá se za ním pečlivá práce pracovníků MAS i aktivní účast členů na činnosti organizace.