PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Zasedání Programového výboru se uskutečnilo metodou per rollam. Výsledkem bylo vydání Vyjádření o souladu dvou projektů z 1. výzvy OP TAK, schválení aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2024 a dalších potřebných dokumentů pro výzvu IROP. Další informace jsou k naleznutí zde.