PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

VÝZVA Č. 8 PRV – SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ

Dne 02. 07. 2021  byl v rámci Výzvy č. 8 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 11 žádostí o dotaci. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti....

Výzva k podpoře partnerů MAS Jižní Slovácko

Žádáme členy a partnery všech místních akčních skupin, aby vedle pomoci konkrétním lidem, rodinám či obcím, podpořili členy a příjemce MAS Jižní Slovácko v této těžké situaci. Národní síť místních akčních skupin v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V IROP V RÁMCI 11. a 12. VÝZVY MAS

Dne 14. 6. 2021  byl v rámci Výzvy č. 11 (Cyklodoprava) a Výzvy č. 12 (Sociální podnikání) IROP ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému MS2014+ byla na MAS přijata 1 žádost o dotaci. V rámci Výzvy. č. 11 Cyklodoprava byla přijata jedna Žádost o Dotaci s...

VÝZVA Č. 8 PRV

Dne 01. 06. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí osmou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6. F6: Základní služby a...

12. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–⁠2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 12. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Příjem...