PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Dne 13. 01. 2022  byl v rámci Výzvy č. 9 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře byla na MAS přijata celkem 1 žádost o dotaci. Předložená projektová žádost nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí