PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

VÝZVA Č. 9 PRV

Dne 14. 12. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí devátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6. F6: Základní...

PRODLOUŽENÍ VÝZVY IROP!

MAS Luhačovské Zálesí oznamuje, že došlo ke změně výzvy č. 13 programového rámce IROP zaměřené na bezpečnost dopravy.Z důvodu, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o dotaci a prodloužení termínu umožní potenciálním žadatelům dostatek času na kvalitní přípravu...

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje výzvu IROP

MAS Luhačovské Zálesí dnes (03. 11. 2021) vyhlašuje poslední výzvu v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP): Bezpečnost dopravy V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 03. 12. 2021 do 16:00 hod. Semináře k jednotlivým výzvám se...

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022

Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu! Kotlíkové dotace budou proto pokračovat až do roku 2022. Nově se prostřednictvím krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým poskytne...