PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Vyhlašujeme nové výzvy!

Vyhlášení dvou výzev na podporu podnikání a hasičů! Dnes byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Luhačovské Zálesí. 3. výzva v programovém období 2021-2027 je zaměřena na inovace v podnikatelském sektoru. 4.výzva podporuje místní...

Zasedání Programového výboru

Zasedání Programového výboru se uskutečnilo metodou per rollam. Výsledkem bylo schválení dvou projektů z 1. výzvy OP TAK, schválení aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2024 a dalších potřebných dokumentů pro SP SZP. Další informace jsou k naleznutí...

Zasedání Programového výboru

Programový výbor schválil projekty Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálnho operačního programu. Velmi plodné zasedání proběhlo v kanceláři MAS v předvánočním čase. dne 7.12.2023 byly doporučeny dva projekty PRV zaměřené na zpracování a uváděnínatrh...

Ukončení výzev OP TAK a IROP

MAS Luhačovské Zálesí ukončení přžádostí o dotaci v prvích výzvách pro programové období 2021-2027. Hned první výzva nového období byla zaměřena na podnikatelé. Nová oblast podpory zaznamenala úspěch v podobě dvou projektů. Stejně úspěšná byla výzva zaměřená na...

Luhačovské Zálesí vyhlašuje dvě výzvy pro období 2021-2027

Dne 29. 09. 2023 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí dvě výzvy programového období 2021 – 2027! Jedná se o dvě tematicky různé výzvy, první z nich je zaměřena na podnikatele a čerpá prostředky z OP TAK, ta druhá je zaměřena na Sociální služby a čerpá prostředky z IROP. 1....