PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Dne 29. 09. 2023 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí dvě výzvy programového období 2021 – 2027!

Jedná se o dvě tematicky různé výzvy, první z nich je zaměřena na podnikatele a čerpá prostředky z OP TAK,

ta druhá je zaměřena na Sociální služby a čerpá prostředky z IROP.

  • 1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání
  • 2. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Sociální služby 2023

Příjem žádostí je v termínu od 28. 09. 2023 do 07. 11. 2023.

 Více informací k výzvě a podklady ke stažení zde.