PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Upozorňujeme, že proběhla aktualizace instruktážních listů a nyní jsou zveřejněny i na webu https://www.szif.cz/cs/szp23-leader. Samotný formulář Žádosti o dotaci se nijak nemění.

Změny jsou barevně vyznačeny – opravena nepřesnost na straně B3, opraveny údaje u Fiche 4/strana B2/vyplnění tabulky týkající se produktů Přílohy I Smlouvy o fungování EU.

Instruktážní listy naleznete zde